Bassocontinuo

Mihin laitetelinettä tarvitaan

Mihin tarvitsen laitetelineen? Miten se toimii?

Lorenzo Belloli
Founder and Chief Executive Officer

Tieteellinen lähestymistapa

Vaikuttaako se todella äänenlaatuun? Päästäänkö kaikilla laitetelineillä samaan lopputulokseen?

Tällä verkkosivulla ja ladattavassa esitteessä yritämme vastata näihin kysymyksiin yksityiskohtaisella, mutta helposti ymmärrettävällä tavalla ja selittää, mitä hifijärjestelmässä tapahtuu äänentoiston aikana. Näin pystymme ymmärtämään laitetelineen merkityksen.

Aloitetaan määrittelemällä, mikä laiteteline on: laiteteline on tekninen väline, jolla voidaan vaimentaa lattiassa ja seinissä esiintyviä värähtelyitä, kun musiikkia toistetaan suurella äänenvoimakkuudella. Se tukee elektronisia laitteita ja mahdollistaa niiden toiminnan parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Miten levysoitin (tai CD-soitin) toimii

Vinyylilevyn urista otetuista mikroskooppikuvista näkee, miten neula seuraa vinyylilevyn uraa. Tämä urassa tapahtuva liike saa neulan värähtelemään, mikä luo äänirasian neulanvarren päässä olevaan kelaan magneettikentän. Se muunnetaan sähköiseksi signaaliksi, joka sisältää kuulemamme äänen. Jos neula liikkuu ylimääräisten, ei-toivottujen värähtelyjen takia virheellisesti, se siirtää kelaan virheellisiä signaaleja vahingoittaen näin alkuperäistä ääntä.

Jo hyvin pienet värähtelyt aiheuttavat tämän ongelman.

Tietenkin sama periaate koskee CD-soitinta, koska CD-soittimen lasersäde lukee CD-levyn digitaalista tiedostoa.

Kuinka paljon rahaa laitetelineeseen kannattaa sijoittaa?

Laitetelineen hankkiminen ilman huolellista harkintaa tai epäluotettavalta valmistajalta tai pyrkimys käyttää hankintaan mahdollisimman vähän rahaa saattaa osoittautua vähintään riskialttiiksi, ja se vie aikaa ja hifi-laitteiston hankintaan käytettyä rahaa. Huonosti suunniteltu laiteteline, joka on valmistettu huonoista materiaaleista ja ilman tieteellistä perustaa, ei eristä äänentoistoon käytettyä elektroniikkaa ja, mikä pahempaa, voi jopa vahvistaa lattiasta välittyviä ja levylautasen moottorien ja CD-soittimien tuottamia värinöitä ja siten heikentää äänenlaatua.

Kuinka suuri investointi pitäisi sitten tehdä tämän ongelman välttämiseksi?

Tiettyä hintaa on vaikea asettaa, mutta laitetelinettä pitää ajatella tärkeänä komponenttina, jonka merkitystä ei pidä väheksyä vahvistimeen, kaiuttimiin tai kaapeleihin verrattuna, ja sen hankintaan kannattaa käyttää summa, joka on suhteessa muun järjestelmän hintaan niin, että eri komponentteihin ja lisävarusteisiin käytetyt summat ovat keskenään tasapainossa.

Mitä hienostuneempi ja herkempi signaalilähteesi on, sitä paremmin värinät kannattaa eristää, ja siksi asianmukainen investointi laitetelineeseen kannattaa aina.

Bassocontinuon sertifioidut, laadukkaat tuotteet

Bassocontinuon perustamisesta lähtien yrityksessä on ymmärretty, että on tärkeää suunnitella ja rakentaa laitetelineitä, jotka ovat samalla sekä toimivia että esteettisesti kauniita.

Tästä syystä ennen kunkin tuotesarjan esittelyä olemme aina suorittaneet sekä staattisia testejä (jokaisen yksittäisen hyllyn kantokyvyn varmistamiseksi ja sen muodonmuutoskäyttäytymisen todentamiseksi kuormitettuna) että dynaamisia testejä (laitetelineen kykyä absorboida eri taajuista ja eri vahvuista värinää).

Nyt, ensimmäisenä maailmassa, jokainen testi on sertifioitu yhteistyössä Milanossa toimivan, riippumattoman, arvostetun Politecnico-laboratorion kanssa, joka tutkii värähtelyitä auto-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden puolesta.

Testi

Viimeisin haasteemme: mitä tapahtuu, kun musiikkia soitetaan levysoittimella tai CD-soittimella ilman laitetelinettä?

Testin tarkoituksena on osoittaa, miten negatiivinen värinä vaikuttaa hifi-järjestelmään, ja osoittaa, mitä tapahtuu, kun nämä värinät pääsevät häiritsemään levysoittimen tai CD-soittimen toimintaa.

Jotta testi voitaisiin suorittaa jokapäiväistä käyttöä vastaavassa ympäristössä, päätimme suorittaa sen laboratorion sijaan olohuoneessa. Referenssinä käyttämämme laadukkaan hifi-järjestelmän osat olivat:

  • AMG Giro -levysoitin 9W2-äänivarrella ja Lyra-äänirasialla
  • Pre-phono Boulder 508
  • Spectral DMC 30 SV -esivahvistin
  • Spectral DMA 300 SV (Turbo) päätevahvistin
  • Avalon / Spectral Aurora -kaiuttimet
  • Mit Spectral -virtakaapelit ja liittimet

Soitimme aina samaa kappaletta (Pink Floyd – The Wall) 300 sekunnin ajan kahdella äänenvoimakkuudella: 60 % maksimiäänenvoimakkuudesta ja 80 % maksimiäänenvoimakkuudesta.

Ensimmäiseksi testattiin Golia (Ultimate Line) -lippulaivamalliamme.

Toisessa testissä käytimme lähtötasoista Lyra XL4 2.0 -järjestelmäämme.

Kolmannessa ja viimeisessä testissä simuloimme tavanomaista olohuoneen pöytää, jossa ei ole mitään teknisiä ominaisuuksia ja jota ei ole suunniteltu hifi-käyttöön. Niinpä siirsimme koko järjestelmän alumiinista ja lasista valmistetulle pöydälle, jota kutsumme tässä yhteydessä ”vakiopöydäksi”.

Lisätietoja saat lataamalla esitteemme ja testiraporttimme:

LATAA RAPORTTI

Vertaileva kuvaaja kiihtyvyyksistä, joita levysoittimessa ilmenee testin aikana.

  • Golia
  • Lyra XL4 2.0
  • Vakiopöytä
  • Vertailukuvaaja

Loppuraportti

Kuten vertailukuvaajasta helposti ilmenee, mitä hienostuneempi laiteteline on, sitä paremmin se absorboi/estää värähtelyitä.

Heikoin tulos näkyy selvästi vakiopöydän punaisista käyristä, ja itse asiassa sen suorituskyky on niin heikko, että se vahvistaa värähtelyjä sen sijaan, että absorboisi niitä.

Jopa pienelläkin investoinnilla, kuten hankkimalla lähtötason Lyra XL4 2.0 -laitetelineemme (vihreät käyrät), suurin osa negatiivisista piikeistä vaimentuu, mikä osoittaa, että laitetelineen tekninen rakenne on hyvä ja että se on valmistettu laadukkaasti.

Huippuluokan äänijärjestelmissä, jotka tuovat esiin pienimmätkin musiikissa olevat yksityiskohdat, jokaisen elektronisen komponentin herkkyys värinälle on tietenkin erittäin suurta. Siksi näitä järjestelmiä käytettäessä on erittäin suositeltavaa investoida erittäin korkeatasoiseen laitetelineeseen, kuten Golia (Ultimate Line), joka on suunniteltu parasta mahdollista suorituskykyä silmälläpitäen, ja kuten sinisistä käyristä voidaan havaita, sen vaimennuskyky on erinomainen koko testin ajan ja kaikilla taajuuksilla.

Mielestämme näiden testien perusteella voidaan tehdä seuraavanlaisia päätelmiä:

1 – asianmukaisen laitetelineen käytöllä on merkitystä äänen laadukkaan toiston kannalta, ja

2 – äänenlaatu heikkenee voimakkaasti tavallisia huonekaluja käytettäessä, ja

3 – kun laitetelineeseen sijoitetaan summa, joka on oikeassa suhteessa muun hifi-järjestelmän hintaan, saavutetaan optimaalinen äänentoisto.

LATAA ESITE

Valeuutisia, urbaaneja legendoja ja syvään juurtuneita uskomuksia

Väriseekö raskas laiteteline vähemmän kuin kevyt? Onko toisin sanoen niin, että mitä raskaampi laiteteline on, sitä parempi se on?

Ehdottomasti ei. Raskas laiteteline värisee eri tavoin kuin kevyempi, mutta se värisee silti.

Onko tyhjä rakenne, joka on täynnä vaimentavaa materiaalia (esimerkiksi muovitäytettä), parempi kuin kiinteä rakenne?

Ehdottomasti ei. Hyvin usein kysymys on vain kustannuksista/budjetista. Vahva, CNC-koneistettu rakenne on varmasti kalliimpi, mutta varmasti myös tehokkaampi.

Voiko laiteteline parantaa äänentoistoa?

Hyvin suunniteltu laiteteline ei lisää ääneen mitään tai poista siitä mitään. Jos se toimii oikein, toisin sanoen jos se erottaa elektroniikan tehokkaasti värähtelyistä, hyödyt sointivärin, yksityiskohtaisuuden ja tarkkuuden suhteen ovat välittömiä: osa informaatiosta, joka katosi värähtelyjen vuoksi, pääsee nyt vahvistimeen.

Onko olemassa maalia, joka kykenisi absorboimaan värinöitä? Onko markkinoilla resonansseja vaimentavaa maalia?

Ehdottomasti ei. Maali yksinkertaisesti peittää materiaalin, josta rakenne tai laiteteline on valmistettu, tekemättä siihen kemiallisia tai rakenteellisia muutoksia. Jos maali kykenisi absorboimaan värinöitä, ilmailuteollisuus (kuten auto- tai avaruusalakin), jossa päivittäin taistellaan tämän aiheen parissa, ottaisi sen välittömästi käyttöönsä.

Pystyykö laitetelineen tai muun äänentoistolaitteen (kaiutin, levysoitin jne.) alla oleva piikki absorboimaan värinää?

Ehdottomasti ei. Piikki muuttaa resonanssitaajuuksia ja on siten rakenteen kannalta edullinen: mitä vähemmän laitetelineessä on resonanssitaajuuksia, sitä enemmän energiaa tarvitaan, jotta laiteteline värähtelee. Väitteet, kuten ”piikit vähentävät värähtelyä” tai ”piikit kytkevät laitetelineen alustaan tai erottavat sen”, ovat tieteellisessä mielessä täysin hyödyttömiä.

Onko kumi paras tärinänvaimennin?

Kyllä, ehdottomasti. Yksinkertainen on aina kaunista. Kuminkaltaisilla materiaaleilla ja yleisesti ottaen elastomeereillä (mukaan lukien viskoosiset elastiset aineet) on erinomaiset värähtelyjä absorboivat ominaisuudet, ja ne muuntavat osan värähtelyn energiasta lämmöksi. Maanjäristyksiä kestävät rakennukset rakennetaan suurikokoisten, kumin kaltaista materiaalia sisältävien vaimentimien päälle.

Onko markkinoilla tuotetta, jolla elektroniset laitteet pystytään kokonaan eristämään lattiasta?

Ehdottomasti ei. Jos laiteteline on suunniteltu oikein, se pystyy absorboimaan osan näistä värähtelyistä. Jos laitetelinettä ei ole suunniteltu oikein tai se on valmistettu ilman mitään tieteellistä lähestymistapaa, se voi jopa vahvistaa värähtelyjä (kuten edellä osoitettiin) heikentäen äänenlaatua huomattavasti.

Joskus laitetelineen tiedoissa on väitteitä, kuten ”äänijärjestelmän vasteen optimoimiseksi viritetty/harmonisoitu laiteteline”. Pitääkö se paikkansa?

Ehdottomasti ei. Laiteteline ei ole soitin. Laitetelineen tarkoituksena on yksinkertaisesti erottaa/eristää hifi-laitteisto lattiasta. Siinä kaikki. Lisäksi jos se on hyvin suunniteltu, se voi myös vähentää osan levysoittimen ja CD-soittimen moottorin tuottamasta värinästä.

Käsityö

Laitetelineen valmistaminen kestää yli 30 tuntia

Täydellisen esineen luominen vaatii aikaa, omistautumista ja intohimoa. Näistä ainesosista luodaan käsintehdyt ja logolla merkityt Bassocontinuo-laitetelineet. Raaka-aineesta lopputuotteeseen, puusepäntyöstä sorvaukseen, maalauksesta hiilikuitujen käsittelyyn, nahan käsittelystä laadunvalvontaan ja sertifioituihin pakkauksiin. Jokaisessa tuotesarjassa käytetään eri toimittajia: Bassocontinuo tekee yhteistyötä yli 25 paikallisen yrityksen kanssa. Jokaisessa laitetelineessä näkyy käsityöläisten omistautuminen, aika ja asiantuntemus: tuotteiden takana on poikkeuksellinen käsite, italialainen käsityö.

Valmistusprosessit, joihin osallistuu yli 25 toimittajaa

Tutustu erään tuotteemme valmistusprosessiin

Puusepäntyö

Noin kuuden neliömetrin kokoisista levyistä kuudenkymmenen senttimetrin kokoisiin hyllyihin, pitkälle automatisoiduista prosesseista taitaviin käsin tehtäviin työvaiheisiin: jokainen työvaihe tutkitaan ja suunnitellaan etukäteen huolellisesti, sillä päämääränä on teknisesti täydellisen esineen tuottaminen.

Matka HDF-levyn (ja useiden muiden materiaalien) katkaisusta valmiiseen hyllyyn asti sisältää monia peräkkäisiä työvaiheita (kuten jyrsintä ja poraus viimeisimmän sukupolven 5-akselisilla CNC-koneilla tai täysin manuaalinen kiillotus), jotka kestävät yli 40 minuuttia. Lopputuloksena on puolivalmis tuote, joka siirtyy seuraaviin työvaiheisiin.

VIDEO

Sorvaus

Valitusta materiaalista riippumatta tukirakenne valmistetaan aihiosta sorvaamalla.

Tarkkojen CNC-työstökeskusten kuormauslaitteisiin asetetaan valmistettavasta tuotteesta riippuen kuuden metrin pituisia ja halkaisijaltaan erilaisia palkkeja. Täysin automatisoidun prosessin jälkeen seuraa täysin manuaalinen työvaihe: satiininpinnan viimeistely hiomalla peräkkäin erikarkeuksisilla hiomapapereilla.

Materiaalivirrasta saa käsityksen tietämällä, että tehtaalla käsitellään kuukaudessa yli kaksi ja puoli tonnia ruostumatonta terästä.

Prosessi päättyy useaan laadunvalvontavaiheeseen (mitat, esteettinen ja mekaaninen), joka suoritetaan jokaiselle yksittäiselle osalle (hyllylevyistä piikkikenkiin, jalkatolpista pohjatasoon).

Onko kaikki näin yksinkertaista? Mikään ei ole sitä, miltä se näyttää.

VIDEO

  Nahankäsittely

Vain osa tuotteistamme päällystetään nahalla: asiakkaamme luottavat B by Bassocontinuo -räätälöintipalveluun.

Prosessi on uskomattoman pitkä ja vain asiantuntijoiden kädet kykenevät käsittelemään nahkaa sen edellyttämällä tarkkuudella.

Ihanteellisen vuodan etsimisestä lopputuotteen toimittamiseen voi kulua useita viikkoja, kaikki riippuu siitä, millaisen lopputuloksen haluat. Räätälöintipalvelussa on satoja nahkanäytteitä ja langoissa on yli 680 värivaihtoehtoa.

Hyllyn peittäminen nahalla alkaa nahan leikkaamisesta ja jatkuu kolmen ompeluvaiheen kautta (yksi rakennetta ja kaksi ulkonäköä varten). Työ vie useita tunteja, ja vain kaksi käsityöläistämme on riittävän taitavia suorittamaan prosessin loppuun.

VIDEO

Maalaus

Maalaus on yksi monimutkaisimmista työvaiheista, koska siihen vaikuttaa suuri määrä seikkoja, joita on vaikea hallita.

Jokaiseen hyllyyn sivellään 6–9 kerrosta polyesteripohjaista maalia. Käytämme vain kevyitä ja kosteutta kestäviä venemaaleja. Tämä työvaihe voi kestää kaksi ja puoli viikkoa ensimmäisestä maalikerroksesta / pohjamaalista viimeistelyharjaukseen (jos kyse on korkeakiiltoisista hyllyistä).

Koko prosessi on tehdään täysin käsityönä, ja vain käsityöläisen taito määrittää lopputuloksen.

VIDEO

Hiilikuitu

Harvat ihmiset tietävät, että hiilikuituisen esineen valmistus alkaa kankaasta. Vielä harvemmat tietävät mitä ”monokokkirakenne” tarkoittaa ja mitä rakenteellisia etuja sillä on. Insinöörit suunnittelevat projektin pienimpiä yksityiskohtia myöden, ja käsityöläiset luovat pienen mestariteoksen käyttäen samaa tekniikkaa, jota käytetään F1-autojen monokokkirunkoja valmistettaessa.

Tässä yhteydessä ei ole kyse hiilikuitupäällysteestä (tai vielä pahempaa, sitä jäljittelevästä kalvosta), joka peittää kantavaa materiaalia (esimerkiksi MDF-levyä), vaan kokonaan hiilikuiduista ja muista komposiittikuiduista valmistetusta esineestä, joka on sisältä ontto ja jonka jäykkyys, keveys ja samalla joustavuus ovat paremmat kuin millään muulla materiaalilla. Tuotanto rajoittuu muutamaan kappaleeseen viikossa, ja siihen liittyy erittäin pitkä ja täysin käsityönä tehtävä laminointiprosessi.

Tuhannet säikeet, joista hiilikuitu muodostuu, muuttuvat ainutlaatuiseksi, arvokkaaksi ja samalla vertaansa vailla olevaksi tuotteeksi.

VIDEO

Pakkaaminen

Tämä työvaihe on alusta lähtien ollut meille erityinen ylpeydenaihe. Harva valmistaja kiinnittää huomiota pakkaukseen, mutta me olemme aina antaneet sille arvoa. Ennen jokaista toimitusta tuote läpikäy huolellisen laadunvalvontavaiheen. Työntekijämme tuntevat tämän viimeisen vaiheen merkityksen.

Kun laiteteline on kaikin puolin täydellinen, se pakataan ja lähetetään: kaikki pakkauksemme ovat jo suunnitteluvaiheessa läpikäyneet pudotustestit, ja ne ovat iskunkestäviä. Käytämme vain korkealaatuisia materiaaleja, jotka takaavat samanaikaisesti sekä iskunkestävyyden että lujuuden.

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi olemme valinneet vihreän lähestymistavan, ja vuodesta 2008 lähtien pakkauksissamme ei ole käytetty polystyreeniä.

Yksi lisäsyy valita Bassocontinuo.

VIDEO

T&K

Olemme aina askeleen edellä. Ja sen kuulee.

Toimintamme ytimessä ovat käsityön kehittäminen ja hienostunut viimeistely. Tämän lisäksi materiaaleja tutkitaan jatkuvasti, jotta jokainen laiteteline edustaa täydellistä symbioosia estetiikan ja toiminnallisuuden välillä. Saavuttamastamme korkeasta laatutasosta huolimatta emme voi levätä laakereillamme: joka päivä kokeilemme uusia ratkaisuja, käärimme hihat ja aloitamme suunnittelun tyhjästä. Vain siten pystymme valmistamaan vallankumouksellisia tuotteita.

Periaate ”älä koskaan pysähdy” heijastaa täydellisesti sitä, miten toimimme.

Esimerkiksi Revolution Line -tuotesarjan nimi tuo mieleen jotakin vallankumouksellista: se on maailman ainoa sarja monokokkirakenteisia, hiilikuiturunkoisia laitetelineitä, joka on suunniteltu tarjoamaan asiakkaillemme täydellinen yhdistelmä huipputeknisiä materiaaleja ja eksklusiivisia pintoja.

Hiilikuitu, Fenix NTA®, Delrin®, Torlon® ja Technogel® ovat esimerkkejä niistä materiaaleista, joita käytämme telineiden suorituskyvyn optimoimiseksi. Pitkä ja kallis tutkimusprosessi tuottaa lopulta ainutlaatuisia tuotteita, joita usein jäljitellään, mutta jotka ovat silti vertaansa vailla.

Pitkä prosessi, jolla tuotetaan tunne-elämyksiä

Tuotteemme ovat tulosta äärimmäisyyteen viedystä kunnianhimosta.

Keveys, poikkeuksellinen mekaaninen lujuus (kestää suuria kuormia) ja erinomainen kyky vaimentaa värinää. Nämä ovat hiilikuidun ominaisuuksia, ja olemme soveltaneet tätä materiaalia äänentoiston maailmaan, jossa esteettiseen ja emotionaaliseen arvo yhdistyvät. Tuloksena on todellinen teknologinen jalokivi, joka syntyy erittäin erikoistuneessa tuotantoprosessissa ja joka on omaksuttu kilpaurheilun maailmasta, jossa kunnianhimo vie äärimmäisyyksiin. Noudatamme samaa ajatusmaailmaa tuottaen ainutlaatuisen laitetelineen, jossa kauneus, toimivuus ja korkea suorituskyky yhdistyvät vallankumouksellisella tavalla.

MAAILMAN AINOA HIILIKUITURAKENTEINEN LAITETELINE

Hiilikuidun vallankumous