Rosso Fiorentino

Tälläisia me pohjimmiltaan olemme

Rosso Fiorentino on enemmän kuin pelkkä kaiutinvalmistaja.

Rosso Fiorentino merkitsee innostusta siitä lumouksesta, jota koemme aina, kun luomme hienolta kuulostavan kaiuttimen, se on elämäntapa, rakkautta musiikkiin ja kyky herättää tunteita ja tuoda ihmisiä yhteen.

Alusta lähtien halusin, että Rosso Fiorentino poikkeaisi absoluuttisen akustisen suorituskyvyn, hienostuneen käsityön ja italialaisen eleganssin ansiosta muista tuotemerkeistä. Rosso Fiorentino -järjestelmien kautta haluan välittää kulttuuriamme kuuntelijoille, kulttuuria, joka on syvästi juurtunut kaikkiin yrityksemme työntekijöihin ja joka perustuu yhteiseen intohimoon elävää musiikkia, elektroakustiikan teoreettisiin perusteita ja vaistomaisen elegantteja ratkaisuja kohtaan.

Yrityksemme toimii Toscanassa, ja saamme inspiraatiota historiastamme ja kulttuuristamme etsiessämme aina uusia tapoja parantaa toimintaamme. Kaiuttimemme ilmentävät sen alueen arvoja, jossa ne on valmistettu. Niiden ääni heijastaa maamme luonnetta… suora, määrätietoinen, tehty kestämään, suhteet ja yksityiskohdat aina tasapainossa.

Francesco Rubenni Founder & CEO

ROSSO FIORENTINO, AUDIO SRL:N SÄHKÖAKUSTIIKAN SUUNNITTELIJA JA YRITYKSEN PERUSTAJA

Italialaista eleganssia

Eleganssi on erittäin tärkeä osa elämäämme, se merkitsee tasapainoa luontaisen hyvän maun ja tarkkojen valintojen välillä, olennaisista asioista huolehtimista ja jokaisen yksityiskohdan huomioimista.

Rosso Fiorentino pyrkii laitteita suunnitellessaan aina elegantteihin ratkaisuihin. Tämä merkitsee sitä, että omaksumamme tyyli kattaa muutakin kuin esteettisiä piirteitä. Se merkitsee suunnittelijoiden ja insinöörien välistä yhteistyötä, jossa he etsivät yhdessä ”kauneuden ydintä”, jossa jokaisen viivan ja mittasuhteen tarkoituksena on saavuttaa haluttu akustinen suorituskyky ja tuoda visuaalisesti esille kaiutinjärjestelmän ominaisuudet.

Francesco Rubennin ja hänen yhteistyökumppaneidensa innoituksena on intohimo musiikkiin ja elektroakustiikkaan. Jokainen uusi projekti on haaste, ja se merkitsee jatkuvaa tutkimusta, jossa etsitään uusia tapoja paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi, mutta samalla unohtamatta lopullista tavoitetta, musiikin kuuntelun emotionaalista nautintoa.

Haluamme ajatella, että suunnittelemiemme kaiuttimien rakenne heijastaa syvää teknistä ymmärtämystä niiden toiminnasta ja toisaalta asiakkaan pyrkimystä osallistavaan ja henkeäsalpaavaan kuuntelukokemukseen.

Kaiuttimien suunnittelu

Francesco ja hänen yhteistyökumppaninsa vastaavat Rosso Fiorentinon kaiutinmallien suunnittelusta. Francesco seuraa luovan prosessin jokaista vaihetta alkuperäisistä ideoista ensimmäisiin paperille tehtäviin luonnoksiin, joista ne muuttuvat teknisiksi tietokoneella tehtäviksi suunnitelmiksi ja lopulta valmiiksi malleiksi, joilla tuotantomenetelmiä ja prosesseja simuloidaan ja optimoidaan.

Prototyyppivaiheessa suunnitelma saa fyysinen muotonsa, ja pitkä mittaus-, kuuntelu- ja hienosäätöprosessi alkaa. Tässä vaiheessa Francesco hyödyntää asiantuntemustaan ja intohimoaan muokatessaan ääntä ja parantaessaan kaiuttimen jokaista teknistä parametria.

Tiedämme silti, ettei unelma koskaan toteudu, ellei sitä jaeta muiden kanssa.

Rosso Fiorentinon koko tiimi osallistuu testikuunteluihin, mutta sen lisäksi myös muusikkoystävämme tulevat tässä vaiheessa mukaan. Otamme heidät mukaan järjestelmän hienosäätövaiheessa, teemme äänitteitä, kuuntelemme niitä ja testaamme erilaisia teknisiä ratkaisuja päästäksemme tasapainoisiin kaiuttimiin, joilla pystytään toistamaan kaikentyyppistä musiikkia ja herättämään kuuntelijassa syviä tunteita.

Mitä brändi merkitsee meille

Rosso Fiorentino

Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo, Firenze 1495 – Fontainebleau 1540) oli yksi lahjakkaimmista ja epätavanomaisimmista firenzeläisistä taiteilijoista 1500-luvun alkupuolella.

Hän omaksui Leonardon, Michelangelon ja Raffaellon tekemät innovaatiot, mutta jatkoi kokeiluaan kohti vapaampaa tekniikkaa ja abstraktimpia muotoja.

Hän käytti maalauksissaan voimakkaita värejä, ja niiden yksityiskohdat ja kirkkaat heijastukset ilmentävät taiteellista kurinalaisuutta.

Hän heitti haasteen niille, jotka olivat jo tulkinneet kaiken, mikä oli tulkittavissa, ja tämä kiehtoo meitä ja inspiroi työtämme päivittäin.