InPoL Legacy

62.000,00

Ei varastossa, vain jälkitoimituksena

Kuvaus

InPoL Legacy

Täydellisyyttä ei saavuteta silloin, kun ei ole mitään lisättävää, vaan silloin, kun ei ole mitään poistettavaa.

Antoine de Saint-Exupery

Historia

Pathos syntyi epävirallisesti vuonna 1994, kiitos Twin Towerin, joka oli ensimmäinen vahvistin, jossa käytettiin innovatiivista InPoL-piiriä (vuoden 2001 jälkeen tunnettu nimellä TT).

Insinööri Gianni Borinato työsti sähkömekaanista mallia, kun hän tajusi, että muuhun kuin audiokäyttöön tarkoitettu piiri soi hyvin.

Hän pyysi korkealaatuisten audiotuotteiden jälleenmyynnin parissa toimivaa ystäväänsä Gaetano Zaninia kuuntelemaan; Gaetano yllättyi äänen laadusta, läpinäkyvyydestä ja tarkkuudesta sekä luontevan helposta dynamiikasta, jonka ominaisuudet olivat yhtä hyviä tai jopa parempia kuin muiden laadukkaiden vahvistimien.

Kuultuaan muiden äänentoistogurujen mielepiteitä Gaetano sai vahvistuksen kuulemalleen.

Gianni Borinato ja Gaetano Zanini pyysivät suunnittelija Paolo Andrioloa auttamaan uuden vahvistimen valmistuksessa. He myös perustivat Pathos Acousticsin vuonna 1995.

He osallistuivat Top Audioon Italian-markkinat mielessään ja CES-messuille Las Vegasissa maailmanmarkkinat mielessään, ja pian sen jälkeen Twin Tower ja innovatiivinen InPoL-piiri alkoivat saada tilauksia kaikkialta maailmasta. Menestys oli valmis.

InPoL: ei mikään hybridi

Pathos pyrki valmistamaan vahvistimen, joka säilyttäisi putkivahvistimen ”luonnollisen äänen”, johon kalibroinnit ja runsas kierto eivät kuitenkaan vaikuttaisi. Lisäksi Pathos halusi saavuttaa korkeamman antotehon kuin putkivahvistimissa.

Niinpä kumppanukset päättivät tehdä putkimaisen esivahvistinvaiheen, joka tarjoaisi tarvittavan jännitteen vahvistuksen (vahvistus), ja sitä seuraavan yksikkövahvistuspuskurin. Tämä toteutettiin MOSFETilla, joka kopioi esivahvistinvaiheen lähtösignaalin pantografin tavoin antamalla kaiken kuorman (kaiutin) tarvitseman sähkövirran.

Näin he saivat aikaan A-luokan vahvistimen, jossa audiosignaalia käsittelee minimaalinen määrä komponentteja (vain kaksi putkea ja MOSFET) ilman lähtö-tulosignaalien takaisinkytkentää. (kuva 1)

Kuva 1.

Levossa ollessaan MOSFETin läpi kulkeva sähkövirta vastaa vakiovirtageneraattorin sähkövirtaa. Kun Kirchhoffin ensimmäistä lakia sovelletaan pisteeseen P, saadaan kaiuttimen virraksi Ic

𝐼𝑀 − 𝐼𝑜 = 0

Kun audiosignaalin positiivinen puoliaalto saapuu MOSFETin portille, MOSFET lisää johtavuutta, jolloin myös IM-virta kasvaa (olettaen, että se on nyt I0+IINC).

Generaattorin sähkövirta on aina I0, joten kaiuttimen sähkövirta on

𝐼𝐶 = 𝐼𝑀 − 𝐼0 = 𝐼0 + 𝐼𝐼𝑁𝐶 − 𝐼𝑂 = 𝐼𝐼𝑁𝐶

se vastaa MOSFETin virrannousua.

Vastaavasti kun signaalin negatiivinen puoliaalto syntyy, MOSFETin sähkövirta pienenee

𝐼𝑀 = 𝐼0 − 𝐼𝐼𝑁𝐶

ja kaiuttimen sähkövirta on

𝐼𝐶 = 𝐼𝑀 − 𝐼0 = 𝐼0 − 𝐼𝐼𝑁𝐶 − 𝐼𝑂 = − 𝐼𝐼𝑁𝐶

Käytössä ollessaan kuristin saa MOSFETin käymään jopa — VA  negatiivisella jännitteellä.

Tämä on niin kutsuttu InPoL-piiri (Inseguitore Pompa Lineare). (kuva 2)

Kuva 2.

Tässä piirissä virtalähde ei enää ole kaksivoimainen, ja jos kuristin on ollut sopiva, teoreettinen maksimitehokkuus on silloin

eli kaksi kertaa niin paljon kuin Kuvan 1 piirissä, jossa virtageneraattori on tehty aktiivisen komponentin avulla.

Arvo on kaksinkertainen perinteiseen A-luokan vahvistimeen verrattuna, jonka hyötysuhde on 25 %.

Kondensaattoria C käytetään kuorman tasavirtakomponentin eliminoimiseen. Piirin ansiosta on mahdollista suunnitella kooltaan kohtuullisia vahvistimia, joiden tehonormitus on jopa 30–40 W.

InPoL-piirin kuristimen arvon täytyy olla riittävä, sillä sen täytyy varastoida tarpeeksi energiaa sähkövirran toimittamiseksi kuormaan negatiivisen puoliaallon aikana myös erittäin matalilla taajuuksilla. Näin ollen sitä voidaan verrata kaavion 1 ideaaliseen virtageneraattoriin.

Tämä tarkoittaa, että kuristimen induktanssiarvojen täytyy olla hyvät. Lisäksi esivirta kulkee InPoL-piirissä kuristimen läpi, joten kuristimen täytyy olla tarpeeksi iso ytimen kyllästymisen välttämiseksi.

Korkeatehoiset vahvistimet tarvitsisivat valtavia kuristimia.

Valtavan koon välttämiseksi ja lähtötehon kasvattamiseksi Pathos suunnitteli ”kaksois-InPoL”-piirin, joka koostuu kahdesta toisiinsa siltakytketystä InPoL-piiristä, joiden tulot käyvät eri tahdissa. (kuva 3)

Kuva 3.

Tässä piirissä kaksi kuristinta on kierretty yhdelle kelalle ja asennettu vastavaiheisiksi niin, että esivirtojen I0 synnyttämät magneettikentät kumoutuvat.

Kun ytimen kyllästymisongelma on eliminoitu, kuristimien koko on hyväksyttävä ja tehokkaiden A-luokan vahvistimien suunnittelu on mahdollista.

InPoL-kaksoispiirin siltakytkentä mahdollistaa lähtökondensaattorin poiston ja sellaisten vahvistimien suunnittelun, joissa virtapiirit ovat täysin tasapainossa tulosta lähtöön, jolloin kohinaa ja säröä esiintyy vähemmän. Seuraavissa Pathosin valmistamissa vahvistimissa käytetään InPoL-kaksoispiiriä:

  • InPoL Remix MkII
  • InPoL2 MkI and MkII
  • Heritage
  • InPower
  • Adrenalin

Näiden vahvistimien teho on luokassa A jopa 200 W.

InPoL Legacy

Pathos esittelee uuden integroidun, patentoitua InPoL-teknologiaa hyödyntävän vahvistimensa: InPoL Legacyn. Heritage oli kunnianosoitus yhden Pathosin perustajan Gianni Borinaton työlle; tunnustus Giannin tekemiä innovaatioita ja audiofiileille antamiaan lahjoja kohtaan tuli syvältä sydämestä. Vastaavasti InPoL Legacy edustaa yhden Pathosin perustajan ja omistajan Gaetano Zaninin ihanteellista perintöä.

Projekti on ollut kunnianhimoinen. Pathosin teknologian taidonnäyte majailee integroidun vahvistimen sisällä, joka vie yhtiön 25 vuoden aikana kehittämän kuuntelufilosofian äärimmilleen niin komponenttivalinnan kuin tämän mestariteoksen suorituskyvyn suhteen.

TEKNOLOGIA

InPoL Heritage osoitti, että InPoL-kaksoispiirissä oli yhä parantamisen varaa etenkin virtalähteen suhteen. Aiempien InPoL-vahvistimien kohdalla halusimme varmistaa, että virtalähde oli riittävä, jotta paino pysyisi kurissa, mutta Heritagen virtalähde on suorastaan runsas. Se sai Pathosin insinöörit tajuamaan, että he voisivat uskaltaa tehdä vielä enemmän.

InPoL Heritagen uusien ominaisuuksien luonnollinen seuraus oli InPower-monon uusi versio.

Markkinoilla oli tarjolla vahvistimia, jotka painoivat yli sata kiloa, joten päätimme unohtaa pelkomme: suunnittelimme juuri sellaisen vahvistimen kuin halusimme, ilman rajoituksia.

Lukuisien virtalähde- ja induktanssitestien jälkeen päädyimme Legacyn asetuksiin.

Tutkimustyön pohjalta päätimme testata ja vertailla eri komponentteja; pienimmälläkin yksityiskohdalla voi olla suuri vaikutus aina autoista leikkausvälineisiin, eivätkä vahvistimet ole tässä mikään poikkeus. Valitsimme Legacyyn vain parhaita ja parhaiten suoriutuvia komponentteja.

InPoL Legacy tehtiin dual mono -malliksi; kaikkia virtalähteitä on kaksi, yksi kummassakin kanavassa. Vahvistin on täysin tasapainotettu alusta loppuun.

Virtalähdepiirille olisi riittänyt 700 VA, mutta päädyimme 1 800 VA:iin kanavaa kohden, jotta muuntajan ei tarvitsisi epäröidä hetkeäkään. Tarvittavaan nähden kaksinkertainen määrä virtaa varmistaa, että muuntaja ei kyllästy, eikä siihen tule häiriöitä; myös kaapelit on mitoitettu nopeamman virtalähteen tarpeisiin.

Virtalähde on induktiivinen-kapasitiivinen, ja sen lähtöä voidaan pitää stabiloituneena, sillä se ei rasita kondensaattoreita ja diodeja. Tällöin suoritusteho on maksimaalinen.

Putkivaihetta voidaan verrata Adrenalinin vastaavaan: kussakin kanavassa on kaksi jännitteen vahvistukseen tarkoitettua Tung-Sol ECC803 -putkea sekä 1 6H30 Sovtek puskurointia varten.

MOSFETit on valittu huolella: kun MOSFETit laitetaan laitteeseen, jossa esivirta jakautuu niihin tasaisesti, kunkin MOSFETin virta mitataan ja luokitellaan samaan ryhmään muiden samanarvoisten kanssa. InPoL Legacyssa MOSFETien määrä ylittää tarvittavan määrän kuormittumisen välttämiseksi.

InPoL Legacy voi haastaa jopa Synapsen ja Adrenalinin yhdistelmän, jolle se häviää vain tehossa; toisaalta Legacyssa on Adrenalinia tehokkaampi sähköinen jousi, mikä parantaa kokonaissuoritusta.

Vahvistimen antoteho on 100W @ 8 Ω ja 170W @ 4 Ω; InPoL-piirin luontaisten ominaisuuksien takia teho ei tuplaannu, kun impedanssi puolittuu. Tämä suunnitteluvalinta liittyy pääasiassa standardien määrittelemiin termisiin Δ arvoihin.

ULKONÄKÖ

InPoL Legacyn linjat muistuttavat ennestään tunnetun InPoL2 MkII:n muotoja; koko vain on huomattavasti suurempi 100 W:n tehon mahduttamiseksi. Etupaneelin keskellä on jatkuvasäätöinen säätönuppi LED-näytöllä; piiri on suunniteltu Pathosin laboratorioissa. Sen takana putket aukeavat verhon tavoin paljastaakseen kuusi kondensaattoria.

Jäähdytyslevyistä on tullut Pathosin tavaramerkki, ja niiden profiili perustuukin yrityksen logoon. Legacyssa levyt ovat suuremmat 100 W:n A-luokan tehon riittävän häviön varmistamiseksi.

ÄÄNI

Pathosin äänifilosofia on ollut selvä alusta asti, ja sitä on kehitetty nyt jo yli 25 vuoden ajan: mahdollisimman vähän signaalin manipulointia transistoreissa ja enemmän putkien ääntä, joka on tunnistettavan luonnollista, pehmeää ja puhdasta.

Legacya suunnitellessamme valitsimme vain parasta. Tekniset ominaisuudet, komponenttivalinnat, teho ja ylisuuri muuntaja tekevät Legacyn äänestä kaikkien aikojen parhaan InPoL-äänen.

Harmoninen, tarkka, tilan täyttävä, luonnollinen… Siinä vain muutama adjektiivi, jotka eivät edes riitä kuvaamaan sitä. Se täytyy kuulla itse.

Kun sulkee silmät, tuntuu kuin olisi konserttisalissa, jossa jokainen soitin on omalla paikallaan. Yksityiskohdat ovat tarkempia kuin koskaan aiemmin.

TEKNISET TIEDOT*

Tyyppi A-luokan stereointegroitu vahvistin
– INPOL-kaksoisteknologia – täysin tasapainotettu
Antoteho 100W 8ohm
170W 4ohm
Taajuusvaste 5Hz – 80kHz
Oton herkkyys 0,8VRMS
Ottoimpedanssi 20K
Enimmäisottojännite
THD
Signaali-kohinasuhde
Vahvistus Tasapainottamaton
Tasapainotettu
Lähtöimpedanssi
Vaimennuskerroin 37
Takaisinkytkentä
LIITÄNNÄT
Analogiset otot 3 x tasapainotettu XRL-kaapeli
3 x tasapainottamaton RCA-kaapeli
MITAT
Vahvistin 500mm x 880mm x 300mm
Nettopaino 140 kg, kuljetuspaino 170kg

*Tiedoissa voi tapahtua pieniä muutoksia

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “InPoL Legacy”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *